Jaarcyclus activiteiten SBI

Stichting SBI werkt sinds 2017 met een jaarcyclus van activiteiten die zich voornamelijk op en rond Landgoed Zonheuvel afspelen

  • September: jaarlijks SBI Prinsjesdagontbijt

PDO_LogoDefDit is sinds 1990 een jaarlijks terugkerend evenement met rond tweehonderd deelnemers in Den Haag. Het gaat om een bezinnend ontbijt met muziek, gebed en sprekers  ter voorbereiding op het komende politieke jaar. Het wordt vanaf 2016 georganiseerd en gefinancierd door de Stichting SBI-PDO, met als voorzitter vanaf 20 september Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De Stichting SBI heeft q.q. een zetel in het bestuur.

  • Oktober-mei (ca 4x): Stu-diners

Deze vinden plaats in het kasteel met 12-15 deelnemers op uitnodiging en een of meer inleiders over een actueel onderwerp in de sfeer van ethiek, levensbeschouwing en duurzaamheid.

  • 29 juni: jaarlijkse viering Earth Charter

Ter aandenken van het 15-jarig bestaan van de Stichting Earth Charter Nederland werd in 2015 een boom geplant op het SBI-terrein in Doorn. In 2016 was er een Studiner in het kasteel voor een aantal geïnteresseerden. Op 29 juni 2017 zal weer een viering plaatsvinden.

  • Augustus: Christelijk Sociaal Congres

Het SBI participeert in het CSC via bestuurslidmaatschap en via het bieden van ondersteuning aan de organisatie. Het congres 2017 zal plaatsvinden op 30 en 31 augustus op Landgoed Zonheuvel.

 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI