16 januari 2019: Jaarbijeenkomst SBI

Er wordt in deze jaren veel van onze ‘polderinstituties’ gevergd om bij te dragen aan de oplossing van de grote sociaal-economische vraagstukken. En tegelijk staan ze meer dan ooit onder druk, door globalisering, individualisering en populisme. Ze zullen moeten anticiperen op (internationale) trends en tegelijkertijd de agenda voor de toekomst moeten (durven) neerzetten, er is geen alternatief.
Telkens is daarbij weer de vraag vanuit welke waarden en mensvisie we naar deze vraagstukken kijken en antwoorden formuleren. Duurzaamheidsdenken en dito doen is in ieder geval onderdeel van iedere dialoog (www.dialoogpleinnederland.nl). We zien dat ook terug in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het is niet voor niets dat het SBI sinds dit jaar ook een officieel SDG-House is.

Dat alles is de reden dat we enkele hoofdrolspelers van de ‘polder’ hebben uitgenodigd om over hun rol in de sociaal-economische wereld van vandaag en hun visie op mens, organisatie en samenleving met ons te spreken.

Programma

14.00 uur:  Sociaal Economische kijk op de Polder vraagstukken

 • Opening door Jan-Willem van den Braak (Voorzitter Raad van Toezicht Stichting SBI)
 • Gert Jan Segers (fractievoorzitter Christen Unie in de Tweede Kamer) geeft zijn visie op de samenleving, het werk van de coalitie en de bijdrage van ‘de polder’ aan de oplossing van de grote vraagstukken, zoals klimaat, migratie en het pensioenstelsel
 • Felix Rottenberg in gesprek met twee hoofdrolspelers in de Polder over hun rol in diezelfde Polder: Cees Oudshoorn (algemeen directeur VNO-NCW) en Coen van der Veer (hoofdbestuurder FNV)

15.25 uur: Kan het ook anders? De vraagstukken anders bekeken

 • Inspirerende bijdragen van
  – Emeritus Bisschop A. van Luyn, hij deelt zijn visie vanuit de bezieling
  Aukje Nauta (hoogleraar arbeidsverhoudingen en ex-bestuurslid SBI zij geeft haar mening vanuit de organisatiepsychologie
  Henk Steenhuis (Filosoof en Journalist Dagblad Trouw en actief in ‘Welkom in Bubbelonie’),
  hij legt uit wat de rol van taal in deze is.
 • Martijn Engelbregt (van Circus Engelbregt) schroomt niet te schuren en zoekt vaak bewust de confrontatie op omdat we niet geloven in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij. Dus ruimte maken voor wat gewerkt heeft. Ademhalen. Opademen. Dit was het misschien wel……..

16.15 uur: Daarom Campus Landgoed Zonheuvel voor Samenwerking, Bezinning en Inspiratie

 • Tot slot: Jaap Jongejan (algemeen directeur SBI)
  – Voor welke uitdagingen staat de Campus dan?
  – Vanuit welke mensvisie en waarden doet de Campus mee?
  – De presentatie van het nieuwe beeldmerk van de Campus.
 • Afsluiting

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI