Bezinning

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt ook wel aangeduid als de triple P benadering (people planet profit). Bisschop mgr. A.H. van Luyn opperde in 2001 “Zou het niet goed zijn om de trits met een vierde P aan te vullen, Pneuma (bezieling, inspiratie) om de geestelijke dimensie uit te drukken die voor authentieke humaniteit onmisbaar is, ook in het bedrijfsleven?” De principes van de circulaire economie, circulair landgoedbeheer sluiten hier nauw bij aan. Daarmee krijgt de missie van de stichting ook bijzondere betekenis voor de plek van vestiging, landgoed Zonheuvel.

Stichting SBI geeft op deze manier invulling aan MVO en People, Planet, Profit en Pneuma:

  • People: maatschappelijke acties en innovatieve projecten ten behoeve de arbeidsmarkt in de brede zin en in het bijzonder voor van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Planet: het beheer van het landgoed wordt op zodanige wijze vormgegeven dat waar mogelijk materialen die al op het landgoed aanwezig zijn worden gebruikt voor het onderhoud en beheer. We hanteren hiervoor de term Circulair landgoedbeheer. Met deze aanpak zal het landgoed op termijn energieneutraal zijn en mogelijk zelf energie opwekken. (voorbeeld van bouw openlucht theater noemen)
  • Profit: De bedrijven die stichting SBI in stand houdt zijn ondernemingen die ‘hun eigen broek ophouden’’ De activiteiten van de stichting in het kader van de realisatie van de missie zijn daarom ten minste kostendekkend.
  • Pneuma: de laatste P voegen we graag toe aan de oorspronkelijke triple P benadering. Pneuma staat voor bezinning en inspiratie. Stichting SBI geeft vorm aan de vierde P door het organiseren van leertrajecten Waarde(n)vol samenwerken waarin mensen ontdekken dat ze te vaak onderdeel uitmaken van het probleem, waarin werknemer-vertegenwoordigers onderzoeken hoe ze vrijer, creatiever en betrouwbaarder dingen voor elkaar kunnen krijgen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI