Natuurlijk Meedoen

De stichting SBI heeft ten doel om bij te dragen aan duurzame arbeidsverhoudingen en duurzaam(maatschappelijk verantwoord) ondernemen. Vanuit deze doelstelling wordt vormgegeven aan de gedachte van ‘’natuurlijk meedoen’’ met een vanzelfsprekendheid en een daadkracht die past bij waar we vandaan komen.

Jaap Jongejan is algemeen directeur van Stichting SBI en de onderliggende bedrijven. Jaap verdiende zijn sporen in de Nederlandse vakbeweging als voorzitter van CNV vakmensen. Hij stond onder meer aan de wieg van het Nederlands instituut voor sociale innovatie (NCSI) , bedacht het Maaslandmodel en geeft sinds 2010 vorm aan het Huis van de arbeidsverhoudingen. Altijd bereidt om op een verfrissende manier commentaar te leveren en nooit te beroerd om zelf een experiment te starten.

Wim Oolbekkink is programmadirecteur stichting SBI/ Campus Landgoed Zonheuvel. Daarnaast is hij eigenaar van organisatieontwikkelingbureau Perfomance Happiness. Net als Jaap afkomstig uit de vakbeweging waar hij als arbeidsjurist conflicten oploste en waar mogelijk voorkwam. Sinds 2015 samen met Jaap op weg om nieuwe oplossingen voor bestaande problemen te verzinnen en innovatieve projecten starten.

Wat houdt natuurlijk meedoen in ?

Natuurlijk meedoen is misschien nog wel de beste ‘vertaling’ van duurzame inzetbaarheid. Natuurlijk doet u mee… toch? Voor ons is het vanzelfsprekend dat mensen meedoen in de samenleving. Passend bij wat ze kunnen, bij wat ze willen ontwikkelen. Als er hobbels te nemen zijn dan bieden we een helpende hand. Natuurlijk. Net zo lang tot het normaal is dat mensen naar elkaar omzien. Dat het natuurlijk is geworden om mee te doen.

De zelfredzaamheid van mensen mag gemiddeld groter worden, maar de zelfredzaamheid van, met name, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, staat onder druk. Gelukkig mogen ze rekenen op u en mijn hulp
Op allerlei niveaus in Nederland worden er veel activiteiten ondernomen om mensen die aan de kant staat te helpen . Van wetgeving op nationaal niveau tot het sociaal domein op gemeentelijk niveau . Van 100.000 banen plan tot gewoon iemand helpen omdat je buurman erom vraagt. En alles wat daartussen zit. (Macro, meso micro)
En of het nu gaat om de quotum wet tegenhouden, of omdat je verantwoordelijkheid neemt, of omdat afijn… veel mensen  dragen hun steentje bij.

Tegelijkertijd zien we dat wetgeving vooral de werkelijkheid van gisteren vastlegt en weinig of geen ruimte biedt voor experimenten. Dat we vast zitten in institutioneel denken op sommige onderwerpen  (voor alle duidelijkheid instituties zorgen ook voor stabiliteit).

Wij proberen met onze activiteiten vanuit ‘natuurlijk meedoen’ de verschillende niveaus aan elkaar te verbinden. Van wetgeving tot aan het werk helpen van mensen die soms lange tijd niet mee konden doen in de samenleving.

Hoe doen we dat?

 1. Via onze relaties het belang van experimenten in te laten zien en dat wetten trage oplossingen bieden.
 2. We maken gebruik van regelingen als DWSRA die ruimte bieden voor experimenten op het terrein van de arbeidsmarkt
 3. Ons project Mensenbieb SBI waarvan de pilot plaatsvond in 2016 en het onze ambitie is om in 2017 alle regio’s te bezoeken, stellen we beschikbaar voor ondernemers. Omdat we er van overtuigd zijn dat  gedragsverandering het belangrijkste onderdeel is van een oplossing.
 4. Door ons ontwikkelde nieuwe vormen van medezeggenschap bieden nieuwe kansen voor participatie en natuurlijk meedoen.
 5. Hotel conferentiecentrum Zonheuvel geeft actief invulling aan sociaal ondernemerschap en wil een voorbeeld zijn voor andere horeca ondernemers Om te laten zien dat iedereen mee kan doen, werken we met Mise en Place en helpen zo jaarlijks 10 mensen aan werk.
 6. Omdat we niet met dezelfde oplossingen oude problemen kunnen oplossen (beetje Einstein), ontwikkelen we samen met partners creatieve projecten. Om mensen te inspireren, om mee te blijven doen, om andere mensen aan het werk te helpen (Vergeten groente, Van lucht werk maken)
 7. En in iedere actuele situatie zien wij een kans…. Een nieuw project kan zijn de mantel(ont)zorger.
 8. Maar om een structurele basis te organiseren voor mensen die nu nog niet meedoen en wel willen en kunnen meedoen, komen we met het project Contract met de samenleving, geen terugval meer, maar vier jaar natuurlijk meedoen

Onze aanpak is een prettige mix van beïnvloeding van wetgeving, gedragsverandering van ondernemers en werkenden, het ontwikkelen van creatieve en innovatieve ideeën, zelf het voorbeeld geven door projecten uit te voeren en een vangnet organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Leidraad is: van bewustwording naar anders denken en anders doen en veranderen met perspectief

 • Mice en Place©,  Landgoed Zonheuvel is de thuishaven voor 10 mensen per jaar om aan het werk te komen in de Horeca. We doen dit met 8 andere Horeca werkgevers in de regio. Landgoed Zonheuvel staat centraal in het project en werkt met WGSP, RSD en MBO samen om mensen te leren wat Horeca is. Na vier maanden stromen mensen door naar één van de andere 8 Horeca werkgevers. Uiteindelijk komen mensen aan het werk, hetzij via uitzendbureau hetzij via een contract.
 • Mensenbieb SBI© is een kennismaking en, bewustwordingsproject waar 15 CEO van (middel) grote bedrijven letterlijk kennismaken met vluchtelingen, wajongers, of welke doelgroep dan ook.
  In een gemeente nodigt de burgmeester de CEO’s uit. Een netwerkbijeenkomst met gesprekken met echte mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een aantal tips, adviezen inzichten over hoe de wet wel en niet werkt enz. Een bijeenkomst met een netwerkkarakter, zonder vervolgafspraken, maar met delen van kennis met en over de doelgroep. En dan blijkt dat er veel talent rondloopt in de doelgroep….
 • ‘Vergeten groente’ een woordspeling voor een project waarbij studenten van verschillende richtingen in een bedrijf of tussen bedrijven gaan zoeken naar vergeten werk. Door een andere bril kijken naar een organisatie en tussen organisaties, met als doel werk te vinden (geen jobcarving) wat nu niet gezien wordt. Van dat werk (en we hebben al voorbeelden) wordt een business case gemaakt en mondt uit in structureel werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En werk is dan een project, meerdere taken, een baan, maar altijd meedoen… (aan de achterkant van dit project start een organisatie (coöperatie) om vergeten werk zo te organiseren dat voor de deelnemers  overzichtelijk werk uit komt) De eerste onderzoeken lopen met studenten van de CHE
 • Van Lucht werk maken…. (band op spanning©) een vergeten groente, waarbij onder professionele begeleiding mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op ons parkeerteerrein de bandenspanning van de auto van onze gasten controleert en op de juiste spanning brengt (alleen voor die gasten die dit willen)
  Banden op spanning houden wordt vaak vergeten,. Banden op spanning is veiliger, duurzamer en u verbruikt minder brandstof en… u helpt mensen aan het werk. Inmiddels komen we in de volgende fase, waarin we samen gaan werken met bandenwissel  van zomer- en winterbanden.
 • Contract met de samenleving onder het motto niemand meer op de bank thuis, iedereen doet mee, op het speelveld van de arbeidsmarkt en kan weliswaar op de reservebank  van ‘het spel’ zitten, maar is klaar om mee te doen (project zit in opstart fase)
 • Mantel(ont)zorger. Een nieuw project waar werkgever, mantelzorger en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op een andersom wijze gaan samenwerken. Ook dit project wordt verder uit ontwikkeld

Wim Oolbekkink
Jaap Jongejan

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI