Raad van toezicht en directeur-bestuurder

De Stichting SBI heeft een Raad van Toezicht. De leden zijn deskundig op terrein van sociaal economisch vraagstukken, arbeidsverhoudingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen  en hebben een breed maatschappelijk netwerk. Voorzitter J.W. van den Braak was voorheen werkzaam als directeur Levensbeschouwelijke zaken van VNO-NCW. Jaap Jongejan, is directeur-bestuurder van de stichting SBI  en tevens algemeen directeur van SBI Beheer, Hotel en Congrescentrum Landgoed Zonheuvel, SBI Formaat, Odyssee en OR Consultancy.
Wim Oolbekkink is programmadirecteur stichting SBI/ Campus Landgoed Zonheuvel.

De onderstaande personen vormen de Raad van Toezicht en directie van Stichting SBI.

Directeur – bestuurder: Jaap Jongejan

Jaap Jongejan is algemeen directeur van het SBI, hij is netwerker, inspirator en vernieuwer. Het SBI voert de dialoog op alle niveaus met mensen in de onderneming en de samenleving. De vraag die we ons daarbij stellen is: hoe kunnen we elan overbrengen op mensen, in organisatie en hun omgeving?  Het SBI staat voor vernieuwend denken over arbeidsverhoudingen, waarbij woorden als samenwerken, bezinning en inspiratie centraal staan. Waarbij anders denken de basis is voor anders doen.

Het Campus Landgoed Zonheuvel SBI is het gastvrije huis van arbeidsverhoudingen, waarbij werknemers, werkgevers, maatschappelijke organisaties, politiek enz. elkaar leren vinden.
Maar we zijn ook Dialoogplein Nederland en SDG House

Voorzitter: Jan Willem van den Braak

Sinds 2014 ben ik voorzitter van de Stichting SBI. Daarvoor heb ik ruim 35 gewerkt bij VNO-NCW in de sfeer van de arbeidsverhoudingen (de ‘polder’), maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en bezinning op waarden.

De SBI-missie blijkt uit de woorden waar de drie letters S-B-I voor staan. Daarbij verloochenen we onze christelijk-sociale wortels bepaald niet, zoals blijkt uit het al 25-jarige gastheerschap van de jaarlijkse zomerconferentie van de Stichting Christelijk Sociaal Congres.

SBI wil bijdragen aan een sociaal en ecologisch duurzame samenleving, waarin werkenden zich bewust zijn van en ruimte krijgen voor hún bijdrage aan het geheel. Daartoe ontwikkelt het een keur aan activiteiten, zoals uit haar websites blijkt, maar biedt het ook letterlijk ruimte voor bezinning en rust. Doen is pas effectief als het ontstaat in een dieper Zijnsbesef.

Welkom op ons prachtige landgoed met al zijn faciliteiten!

Lid Raad van Toezicht: Marianne Berendse

Marianne Berendse is een expert op het gebied van veranderingsmanagement. Om organisaties te bewegen tot daadwerkelijke verandering, confronteert ze hen met zienswijzen en denkbeelden uit onconventionele domeinen. Daartoe heeft zij toegang tot de meest invloedrijke professionele netwerken in binnen- en buitenland. Als design thinker en visualiser accentueert en demonstreert zij het cruciale belang van verbeeldingskracht in veranderingsprocessen. Als CEO van Springtij (2009-2017) stimuleerde ze jaarlijks 800+ beslissers uit het bedrijfsleven, wetenschappers, NGO’s, politici en jonge professionals om hun recente inzichten over kwesties als klimaatverandering, energie, financiën en water te versnellen en te innoveren. Recente opdrachten op nationaal niveau omvatten financieel-strategische vraagstukken voor banken (DNB) en pensioenfondsen (PGGM) en de inrichting van een Nationaal Versnellingshuis Circulaire Economie namens VNO/NCW en het ministerie van I en W.

Lid Raad van Toezicht: Bert Vroon

Sinds 15 januari 2020 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht. Ik was directeur en (interim-) bestuurder van bedrijven binnen de (semi-)overheid, de trainings-en consultancywereld, de volkshuisvesting en het (hoger) onderwijs, waarvan een aantal met een christelijk-sociaal/maatschappelijk karakter. Mijn kracht is organisaties nieuwe wegen te laten inslaan qua identiteit, missie en professionaliteit in combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Naast mijn reguliere werk was ik landelijk partijmeester en lid Dagelijks Bestuur CDA, lid en auditor van de OCenW – Commissie Excellentiebevordering Hoger Onderwijs en betrokken bij de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten.

Ik vervulde en vervul commissariaten/bestuursfuncties in een pensioenfonds, een woningcorporatie, de biologische food (distributie en retail), de zorg en natuur en milieu.

Het SBI vervult een wezenlijke, landelijke functie als het om samenwerken, bezinning en inspiratie gaat. Ontmoeten op het Landgoed Zonheuvel staat daarbij centraal. Ik voel mij bevoorrecht bij dit waardengeörienteerde bedrijf en de christelijk-sociale beweging in verschillende fases sinds 1987 betrokken te zijn.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI