Onderzoek Raad voor Duurzame Medezeggenschap

De jaarbijeenkomst op 6 juli 2022 van stichting SBI is van start gegaan met het overhandigen van het onderzoekrapport ‘Medezeggenschap in veranderingsperspectief – een pleidooi voor een Raad van Duurzame Medezeggenschap’ door Jaap Jongejan, directeur van Stichting SBI, aan Prof. mr. Evert Verhulp, voorzitter van de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER.

In dit rapport, dat werd gepresenteerd door bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University Prof. dr. Marc van der Meer, staan de uitkomsten van een onderzoek dat is gebaseerd op drie grote wereldvraagstukken:

  • Hoe gaan we om met de toenemende complexiteit, de vierde industriële revolutie.
  • Het brede klimaatvraagstuk.
  • De demografische ontwikkelingen, lees het vraagstuk over ontheemd zijn.

Raad voor duurzame medezeggenschap

Die grote vragen zien we terugkomen in organisaties in:

  • Complexiteit van besluitvorming in de bestuurskamer en de rol van de medezeggenschap.
  • Het toepassen van de SDG’s in een organisatie, dat ook een verantwoordelijkheid van werknemers en dus van de ondernemingsraad is.
    De verbinding in de organisatie, de achterban van de ondernemingsraad. Hoe staat het daar écht mee? Hoe kijken jongeren naar de ondernemingsraad?

— Lees hier het volledige onderzoek—

Project

Het functioneren van de ondernemingsraad als een Raad voor Duurzame Medezeggenschap beoogt dat werknemers zich als mens meer betrokken voelen bij de organisatie, de organisatie meer wordt beleefd als ‘waardengemeenschap’ en dat de beleefde verbondenheid binnen de organisatie en tussen de organisatie en de samenleving toeneemt. Hierdoor groeit de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever en wordt de ontwikkeling van het MVO -beleid van organisaties versterkt.

Een Raad voor Duurzame Medezeggenschap betrekt de werknemers actief bij de maatschappelijke rol die de organisatie speelt; niet alleen voor de werknemers, maar ook voor klanten, leveranciers, omwonenden en de samenleving. Het doel is dat werknemers zich als mens meer betrokken voelen bij de organisatie, de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever groeit en het MVO-beleid van de organisatie wordt versterkt.  Dit project is een waardevolle samenwerking van stichting SBI met de Goldschmeding Foundation.

raad voor duurzame medezeggenschap

Aanpak en resultaat

Het resultaat van dit project is een schets van het ontwerp van een Raad voor Duurzame Medezeggenschap en van het ontwikkelproces daarnaartoe. Vanuit een groep van 25 organisaties waarin een convenant is gesloten tussen het bestuur en de ondernemingsraad over de intentie om te komen tot een Raad voor Duurzame Medezeggenschap zullen, onder begeleiding van SBI, groepen van 6 organisaties gezamenlijk een proces van ‘design thinking’ doorlopen. Op basis van hun ervaringen zullen inspirerende voorbeelden van deelnemende organisaties worden beschreven en er zal een handreiking (ontwerp, procesbeschrijving, toolbox en do’s & dont’s) ontwikkeld en verspreid worden.

Je kunt jouw organisatie nu aanmelden voor deelname aan dit ontwikkeltraject door te mailen naar Jytte Glissenaar (projectleider): jytte.glissenaar@sbiformaat.nl.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI