Wat is SBI

 

 • Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 1. het bijdragen aan een sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling van organisaties en samenleving;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. te fungeren als ontmoetingsplaats voor overleg van werknemers- en werkgeversorganisaties, alsmede voor andere maatschappelijke  organisaties;
 2. het ontwikkelen van scholings- en bezinningsactiviteiten voor en met allen die werkzaam zijn in ondernemingen, instellingen en maatschappelijke organisaties;
 3. het samenwerken met respectievelijk het adviseren van ondernemingen, instellingen en maatschappelijke organisaties, die werkzaamheden in de  geest van het doel van de stichting beogen;
 4. het bevorderen van kunst en cultuur;
 5. het onderhouden en ontwikkelen van SBI Campus Landgoed Zonheuvel.

De letters SBI staan sinds 2015 voor Samenwerking, Bezinning en Inspiratie, zoals ook uit het logo blijkt.  De Stichting SBI zoekt, haar naam indachtig, structurele en projectmatige samenwerking met organisaties die inhoudelijk verwant of geïnteresseerd zijn. De Stichting is eigenaar van het landgoed Zonheuvel in Doorn met hotel- en conferentiefaciliteiten.

 • Kerntaken

Op basis van de missie worden drie kerntaken vervuld, alle drie onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting SBI:

 1. Invulling van de doelstelling
 2. Beheer van het landgoed
 3. Toezicht op de werkmaatschappijen SBI Formaat BV en Zonheuvel BV

Toezichthouder en Directeur Bestuurder

De Stichting SBI heeft een Raad van Toezicht. De leden zijn deskundig op terrein van sociaal economisch vraagstukken, arbeidsverhoudingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen  en hebben een breed maatschappelijk netwerk. Voorzitter (J.W. van den Braak) was voorheen werkzaam als directeur Levensbeschouwelijke zaken van VNO-NCW. Jaap Jongejan, is directeur-bestuurder van de stichting SBI  en tevens algemeen directeur van SBI Beheer, Hotel en Congrescentrum Landgoed Zonheuvel, SBI Formaat, Odyssee en OR Consultancy.
Wim Oolbekkink is programmadirecteur van de SBI Campus Landgoed Zonheuvel

Meer informatie over Raad van Toezicht en directie vindt u op deze pagina.

 • Geschiedenis

De Stichting SBI is in 1961 opgericht door het bestuur van het CNV als Slotemaker de Bruïne Instituut. Tien jaar later werd het SBI gevestigd op Landgoed Zonheuvel in Doorn. SBI Training en Advies fuseerde in 2015 met FNV Formaat en heet sindsdien SBI Formaat.
Om meer recht te doen aan de huidige focus van St. SBI is de afkorting eind 2014 gewijzigd in Samenwerking, Bezinning en Inspiratie.

Lees hier een korte geschiedenis van Stichting SBI (1961 – 2015)

 • Statuten

Lees de Statuten van Stichting SBI (laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2019).

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI