Nieuws

Uitnodiging SBI jaarbijeenkomst: ‘De Ondernemingsraad van morgen’

13 juni 2022

SBI jaarbijeenkomst

Stichting SBI

Bij deze willen wij jou van harte uitnodigen op onze jaarbijeenkomst. Het thema dit jaar is ‘De Ondernemingsraad van morgen’. De Jaarbijeenkomst van de stichting SBI is voor veel mensen inmiddels een vast moment in de agenda. De stichting SBI laat aan relaties en belangstellenden zien waarvoor zij staat en waar zij actief mee bezig is. Dat doen we ook weer dit jaar.

De rol van de medezeggenschap

De stichting SBI is het afgelopen jaar een discussie gestart over de rol van de medezeggenschap. Hoe manifesteert de ondernemingsraad zich in een wereld die steeds complexer wordt en die zich op alle niveaus zal moeten aanpassen als het gaat om duurzaamheid. En tegelijkertijd is de ondernemingsraad de verbinder tussen ‘achterban’ en bestuurder (de zeggenschap). Wat kan en wat doet de ondernemingsraad in de eigen organisatie, die ook geconfronteerd wordt met alle ‘wereldcrises‘.

Wat was ook alweer de bedoeling en komt dat nog steeds tot zijn recht?
Vanuit dat perspectief is de stichting SBI in 2021 een onderzoek gestart in de wereld van de medezeggenschap, met OR leden, bestuurders, wetenschappers en sociale partners. Dit in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia. Een onderzoek waarin we de ondernemingsraad de voorlopige naam “Raad voor duurzame medezeggenschap” hebben meegegeven.

(meer…)

In Memoriam Paul van der Priem

25 april 2022

Op 9 april jl. is helaas onze lieve collega , vriend, maatje Paul van der Priem overleden. Hij is bijna 58 jaar geworden. Paul was al geruime tijd ziek.
Afgelopen donderdag 14 april is, Paul begraven, onder veel belangstelling, van familie, vrienden en collega’s,

Boven zijn rouwkaart stond
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Romeinen 8:38-39

(meer…)

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI