Nieuws

Vanaf 3 april 2019 jl. is GITP MZ bv onderdeel van de stichting SBI

19 april 2019

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op Landgoed Zonheuvel. SBI Training en Advies en FNV Formaat zijn samen SBI Formaat geworden. Sinds 1 januari 2017 is ook Odyssee bv onderdeel van de stichting SBI. Hotel en Conferentiecentrum Zonheuvel heeft de afgelopen jaren een flinke omzetgroei gehad. We kennen een grote toename van het aantal huurders in de afgelopen jaren.

 

Campus Landgoed Zonheuvel
Inmiddels zijn we het Huis van arbeidsverhoudingen, Dialoogplein Nederland maar ook SDG-house en zijn we, met zo’n 24 partnerbedrijven, Campus Landgoed Zonheuvel voor Samenwerking Bezinning en Inspiratie. We hebben onze eigen Campuskrant en we hebben onze filmstudio enz. Het bruist op de Campus Landgoed Zonheuvel en …  het is nog niet klaar …

Arbeidsverhoudingen
De wereld van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap is volop in beweging. De zoektocht van organisaties naar samenwerking in het bedrijf met medewerkers kennen we als geen ander. De uitdagingen waar ondernemingsraden en vakbonden voor staan, of eigenlijk waar alle sociale partners voor staan. De wispelturige politiek…. De wereld is in beweging. Afijn, argumenten genoeg om ons in te blijven zetten als SBI Formaat, Odyssee, Hotel  en Conferentiecentrum Zonheuvel en SBI Beheer voor vooral menswaardig werken, voor goede medezeggenschap en dito arbeidsverhoudingen.

logo_gitp.svg

Welkom GITP MZ bv
Dit doen we al in veel bedrijven, maar we gaan dat in nog meer bedrijven doen. Vanaf 3 april jl. is GITP MZ bv ook onderdeel van de stichting SBI. Een nieuwe organisatie erbij met een aanvullende medezeggenschaps-markt op het gebied van consultancy, advies en training. GITP MZ bv heeft, net als Odyssee en SBI Formaat, een hoge kwaliteit van dienstverlening en een gezonde exploitatie.

 

 

16 januari 2019: Jaarbijeenkomst SBI

4 februari 2019

Er wordt in deze jaren veel van onze ‘polderinstituties’ gevergd om bij te dragen aan de oplossing van de grote sociaal-economische vraagstukken. En tegelijk staan ze meer dan ooit onder druk, door globalisering, individualisering en populisme. Ze zullen moeten anticiperen op (internationale) trends en tegelijkertijd de agenda voor de toekomst moeten (durven) neerzetten, er is geen alternatief.
Telkens is daarbij weer de vraag vanuit welke waarden en mensvisie we naar deze vraagstukken kijken en antwoorden formuleren. Duurzaamheidsdenken en dito doen is in ieder geval onderdeel van iedere dialoog (www.dialoogpleinnederland.nl). We zien dat ook terug in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het is niet voor niets dat het SBI sinds dit jaar ook een officieel SDG-House is.

Dat alles is de reden dat we enkele hoofdrolspelers van de ‘polder’ hebben uitgenodigd om over hun rol in de sociaal-economische wereld van vandaag en hun visie op mens, organisatie en samenleving met ons te spreken.
(meer…)

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI