Wat is SBI

 • Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt:

“De stichting heeft ten doel het bijdragen aan duurzame arbeidsverhoudingen en duurzaam (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, daarbij ruimte biedend aan allen die daarbij een inbreng willen leveren. De stichting vindt haar oorsprong in het christelijk-sociaal gedachtegoed en staat open voor alle levensbeschouwingen.’

De letters SBI staan sinds 2015 voor Samenwerking, Bezinning en Inspiratie, zoals ook uit het logo blijkt.  De Stichting SBI zoekt, haar naam indachtig, structurele en projectmatige samenwerking met organisaties die inhoudelijk verwant of geïnteresseerd zijn. De Stichting is eigenaar van het landgoed Zonheuvel in Doorn met hotel- en conferentiefaciliteiten.

 • Kerntaken

Op basis van de missie worden drie kerntaken vervuld, alle drie onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Stichting SBI:

  1. Invulling van de levensbeschouwelijke doelstelling
  2. Beheer van het landgoed
  3. Toezicht op de werkmaatschappijen SBI Formaat BV en Zonheuvel BV
 • Bestuur en Directie

De Stichting SBI heeft een Raad van Toezicht. De leden zijn deskundig op terrein van sociaal economisch vraagstukken, arbeidsverhoudingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen  en hebben een breed maatschappelijk netwerk. Voorzitter (J.W. van den Braak) was voorheen werkzaam als directeur Levensbeschouwelijke zaken van VNO-NCW. Jaap Jongejan, is directeur-bestuurder van de stichting SBI  en tevens algemeen directeur van SBI Beheer, Hotel en Congrescentrum Landgoed Zonheuvel, SBI Formaat, Odyssee en OR Consultancy.
Wim Oolbekkink is programmamaker van de Campus Landgoed Zonheuvel (SBI).

Meer informatie over Raad van Toezicht en directie vindt u op deze pagina.

 • Geschiedenis

De Stichting SBI is in 1961 opgericht door het bestuur van het CNV als Slotemaker de Bruïne Instituut. Tien jaar later werd het SBI gevestigd op Landgoed Zonheuvel in Doorn. SBI Training en Advies fuseerde in 2015 met FNV Formaat en heet sindsdien SBI Formaat.
Om meer recht te doen aan de huidige focus van St. SBI is de afkorting eind 2014 gewijzigd in Samenwerking, Bezinning en Inspiratie.
Lees hier een korte geschiedenis van Stichting SBI (1961 – 2015)

 • Statuten

Lees de Statuten van Stichting SBI (laatstelijk gewijzigd op 11 maart 2019).

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met SBI en wij helpen je verder. Neem contact op

SBI

Meer weten over SBI en haar werkzaamheden? Meer over SBI